Informe Consell de treball, Econòmic i Social de Catalunya – Junio 2017